ตัวต้านทาน Resistor ขายตัวต้านทาน Electronics Commnandrone's official store
LOGIN   |   REGISTER    
VAT Included, TAX ID 1200600249391         แจ้งชำระเงิน
 
 
 
  STORE  
  PRODUCT  
  LEARNING  
  MEMBER  
  CONTACT  
    0   CART  
 
  0   ORDER
 
Untitled Document
 
เลือกหมวดหมู่สินค้า
 เครื่องกล / หุ่นยนต์
 อิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า
 บอร์ด / คอนโทรลเลอร์
 เครื่องมือช่าง
 Package / ชุด KIT
 
   
 
 ตัวต้านทาน   in ELECTRONICS
(ทั้งหมด 152 รายการ)
 
 หมวดหมู่ย่อย   ตัวต้านทาน 
 
+
 
 ค่าคงที่ 1/4 W    98  
 
 ค่าคงที่ 1/2 W    16  
 
 ค่าคงที่ 1 W    12  
 
 ค่าคงที่ 2 W    7  
 
 ค่าคงที่ 5 W    7  
 
 ค่าคงที่ 10 W    8  
   
       
 ค่าคงที่ 100 W    8  
 
 ปรับค่าได้    19  
 
 SMD 1/8 W    5  
 
 Package สุดคุ้ม    1  
   
 
*ภาพของสินค้าอาจไม่ตรงกับขนาดสัดส่วนและสีจริง ขออภัยอย่างสูงครับ
 
 
 ตัวต้านทานค่าคงที่ (1/4 Watt) 
       
98 รายการ
 
 รายการตัวต้านทาน [1/4 W 5%] 
 ค่าความต้านทาน ราคา/ชิ้น โปรโมชั่นส์
 0 Ω 2.00
*
 1 Ω
1.00
 10 Ω 1.00  
 100 Ω 1.00
*
 1 KΩ 1.00
 10 KΩ 0.50
*
 100 KΩ 1.00
 1 MΩ 1.00
 10 MΩ 1.00  
 12 Ω 1.00
 120 Ω 1.00  
 1.2 KΩ 1.00
 12 KΩ 1.00
 120 KΩ 1.00
 1.2 MΩ 2.00
 15 Ω 1.00
 150 Ω 1.00  
 1.5 KΩ 1.00
 15 KΩ 1.00
 150 KΩ 1.00
 1.5 MΩ 2.00
 18 Ω 1.00
 180 Ω 1.00  
 1.8 KΩ 1.00
 18 KΩ 1.00
 180 KΩ 1.00
 1.8 MΩ 2.00
 ค่าความต้านทาน ราคา/ชิ้น โปรโมชันส์
 20 Ω 1.00
 200 Ω 1.00  
 2 KΩ 1.00  
 20 KΩ 1.00  
 200 KΩ 1.00  
 2 MΩ 2.00  
 22 Ω 1.00
 220 Ω 1.00  
 2.2 KΩ 1.00
 22 KΩ 1.00  
 220 KΩ 1.00  
 2.2 MΩ 1.00  
 27 Ω 1.00
 270 Ω 1.00  
 2.7 KΩ 1.00  
 27 KΩ 1.00  
 270 KΩ 1.00  
 2.7 MΩ 2.00  
 30 Ω 1.00
 300 Ω 1.00  
 3 KΩ 1.00  
 30 KΩ 1.00  
 300 KΩ 1.00  
 3 MΩ 2.00  
 33 Ω 1.00
 330 Ω 1.00  
 3.3 KΩ 1.00  
 33 KΩ 1.00  
 330 KΩ 1.00  
 3.3 MΩ 1.00  
 36 Ω 1.00
 360 Ω 1.00  
 3.6 KΩ 1.00  
 36 KΩ 1.00  
 360 KΩ 1.00  
 3.6 MΩ 2.00  
 39 Ω 1.00
 390 Ω 1.00  
 3.9 KΩ 1.00  
 39 KΩ 1.00  
 390 KΩ 1.00  
 3.9 MΩ 2.00  
 ค่าความต้านทาน ราคา/ชิ้น โปรโมชันส์
 43 Ω 1.00
 430 Ω 1.00
*
 4.3 KΩ 1.00
*
 43 KΩ 1.00  
 430 KΩ 1.00  
 4.3 MΩ 2.00  
 47 Ω 1.00
 470 Ω 1.00
*
 4.7 KΩ 1.00  
 47 KΩ 1.00  
 470 KΩ 1.00  
 4.7 MΩ 1.00  
 50 Ω 1.00
 500 Ω 1.00  
 5 KΩ 1.00  
 50 KΩ 1.00  
 500 KΩ 1.00  
 5 MΩ 2.00  
 56 Ω 1.00
*
 560 Ω 1.00  
 5.6 KΩ 1.00  
 56 KΩ 1.00  
 560 KΩ 1.00  
 5.6 MΩ 1.00  
 62 Ω 1.00
 620 Ω 1.00  
 6.2 KΩ 1.00
*
 62 KΩ 1.00  
 620 KΩ 1.00  
 6.2 MΩ 2.00  
 68 Ω 1.00
 680 Ω 1.00  
 6.8 KΩ 1.00  
 68 KΩ 1.00  
 680 KΩ 1.00  
 6.8 MΩ 1.00  
 ค่าความต้านทาน ราคา/ชิ้น โปรโมชันส์
 75 Ω 1.00
 750 Ω 1.00  
 7.5 KΩ 1.00  
 75 KΩ 1.00  
 750 KΩ 1.00  
 7.5 MΩ 2.00  
 82 Ω 1.00
 820 Ω 1.00  
 8.2 KΩ 1.00  
 82 KΩ 1.00  
 820 KΩ 1.00  
 8.2 MΩ 2.00  
 91 Ω 1.00
 910 Ω 1.00  
 9.1 KΩ 1.00  
 91 KΩ 1.00  
 910 KΩ 1.00  
 9.1 MΩ 2.00  
 
*รายการตัวต้านทาน 1/4 W ที่มีโปรโมชั่นส์ 
 
Untitled Document
0 Ω 1/4 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 0 โอห์ม
• 1/4 วัตต์ ความผิดพลาด +/- 5%
Untitled Document
฿  2.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
+
ราคาส่ง
20 ชิ้นขึ้นไป 1.00 ฿
แต้มสะสม
1 แต้ม   ทุกๆ 10 ชิ้น
 
Untitled Document
100 Ω 1/4 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 100 โอห์ม
• 1/4 วัตต์ ความผิดพลาด +/- 5%
Untitled Document
฿  1.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
+
ราคาส่ง
50 ชิ้นขึ้นไป 0.80 ฿
100 ชิ้นขึ้นไป 0.50 ฿
แต้มสะสม
5 แต้ม   ทุกๆ 50 ชิ้น
 
Untitled Document
10 KΩ 1/4 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 10K (10,000)โอห์ม
• 1/4 วัตต์ ความผิดพลาด +/- 5%
Untitled Document
฿  0.50 THB
ต่อ 1 ชิ้น
+
ราคาส่ง
100 ชิ้นขึ้นไป 0.20 ฿
แต้มสะสม
5 แต้ม   ทุกๆ 100 ชิ้น
 
Untitled Document
430 Ω 1/4 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 430 โอห์ม
• 1/4 วัตต์ ความผิดพลาด +/- 5%
Untitled Document
฿  1.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
+
ราคาส่ง
100 ชิ้นขึ้นไป 0.25 ฿
แต้มสะสม
5 แต้ม   ทุกๆ 100 ชิ้น
 
Untitled Document
4.3 KΩ 1/4 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 4.3K (4,300)โอห์ม
• 1/4 วัตต์ ความผิดพลาด +/- 5%
Untitled Document
฿  1.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
+
ราคาส่ง
100 ชิ้นขึ้นไป 0.25 ฿
แต้มสะสม
5 แต้ม   ทุกๆ 100 ชิ้น
 
Untitled Document
470 Ω 1/4 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 470 โอห์ม
• 1/4 วัตต์ ความผิดพลาด +/- 5%
Untitled Document
฿  1.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
+
ราคาส่ง
20 ชิ้นขึ้นไป 0.50 ฿
แต้มสะสม
1 แต้ม   ทุกๆ 20 ชิ้น
 
Untitled Document
56 Ω 1/4 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 56 โอห์ม
• 1/4 วัตต์ ความผิดพลาด +/- 5%
Untitled Document
฿  1.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
+
ราคาส่ง
20 ชิ้นขึ้นไป 0.50 ฿
แต้มสะสม
1 แต้ม   ทุกๆ 20 ชิ้น
 
Untitled Document
6.2 KΩ 1/4 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 6.2K (6,200)โอห์ม
• 1/4 วัตต์ ความผิดพลาด +/- 5%
Untitled Document
฿  1.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
+
ราคาส่ง
100 ชิ้นขึ้นไป 0.25 ฿
แต้มสะสม
5 แต้ม   ทุกๆ 100 ชิ้น
 
 ตัวต้านทานค่าคงที่ (1/2 Watt) 
       
16 รายการ
1 Ω 1/2 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่ 1/2 (0.5) W
• ชนิด Carbon Film
ความผิดพลาด +/- 5%
 
 รายการตัวต้านทาน [1/2 W 5%] 
 ค่าความต้านทาน ราคา/ชิ้น โปรโมชันส์
 1 Ω 2.00
 10 Ω 2.00
 100 Ω 2.00
 1 KΩ 2.00  
 10 KΩ 2.00  
 100 KΩ 2.00  
 22 Ω 2.00
 220 Ω 2.00  
 2.2 KΩ 2.00
 22 KΩ 2.00  
 
 ค่าความต้านทาน ราคา/ชิ้น โปรโมชันส์
 33 Ω 1.00
 330 Ω 1.00  
 3.3 KΩ 1.00  
 33 KΩ 1.00  
 47 Ω 1.00
 470 Ω 1.00  
 4.7 KΩ 1.00  
 47 KΩ 1.00  
 
 ค่าความต้านทาน ราคา/ชิ้น โปรโมชันส์
 56 Ω 1.00
 560 Ω 1.00  
 5.6 KΩ 1.00  
 56 KΩ 1.00  
 
 ตัวต้านทานค่าคงที่ (1 Watt) 
       
12 รายการ
Untitled Document
1 Ω 1 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 1 โอห์ม
• 1 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
Untitled Document
฿  3.50 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
10 Ω 1 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 10 โอห์ม
• 1 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
Untitled Document
฿  3.50 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
22 Ω 1 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 22 โอห์ม
• 1 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
Untitled Document
฿  3.50 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
33 Ω 1 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 33 โอห์ม
• 1 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
Untitled Document
฿  3.50 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
47 Ω 1 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 47 โอห์ม
• 1 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
Untitled Document
฿  3.50 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
56 Ω 1 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 56 โอห์ม
• 1 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
Untitled Document
฿  3.50 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
100 Ω 1 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 100 โอห์ม
• 1 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
Untitled Document
฿  3.50 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
220 Ω 1 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 220 โอห์ม
• 1 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
Untitled Document
฿  3.50 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
330 Ω 1 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 330 โอห์ม
• 1 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
Untitled Document
฿  3.50 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
470 Ω 1 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 470 โอห์ม
• 1 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
Untitled Document
฿  3.50 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
560 Ω 1 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 560 โอห์ม
• 1 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
Untitled Document
฿  3.50 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
1 KΩ 1 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 1K (1,000)โอห์ม
• 1 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
Untitled Document
฿  3.50 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
 ตัวต้านทานค่าคงที่ (2 Watt) 
       
7 รายการ
Untitled Document
1 Ω 2 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 1 โอห์ม
• 2 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
Untitled Document
฿  5.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
10 Ω 2 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 10 โอห์ม
• 2 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
Untitled Document
฿  5.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
22 Ω 2 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 22 โอห์ม
• 2 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
Untitled Document
฿  5.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
33 Ω 2 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 33 โอห์ม
• 2 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
Untitled Document
฿  5.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
47 Ω 2 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 47 โอห์ม
• 2 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
Untitled Document
฿  5.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
56 Ω 2 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 56 โอห์ม
• 2 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
Untitled Document
฿  5.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
100 Ω 2 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 100 โอห์ม
• 2 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
Untitled Document
฿  5.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
   
 
 ตัวต้านทานค่าคงที่ (10 Watt) 
       
8 รายการ
Untitled Document
1 Ω 10 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 1 โอห์ม
• 10 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
• วัสดุ : Ceramic Cement
Untitled Document
฿  10.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
5 Ω 10 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 5 โอห์ม
• 10 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
• วัสดุ : Ceramic Cement
Untitled Document
฿  20.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
10 Ω 10 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 10 โอห์ม
• 10 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
• วัสดุ : Ceramic Cement
Untitled Document
฿  20.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
20 Ω 10 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 20 โอห์ม
• 10 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
• วัสดุ : Ceramic Cement
Untitled Document
฿  20.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
50 Ω 10 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 50 โอห์ม
• 10 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
• วัสดุ : Ceramic Cement
Untitled Document
฿  20.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
100 Ω 10 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 100 โอห์ม
• 10 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
• วัสดุ : Ceramic Cement
Untitled Document
฿  20.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
200 Ω 10 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 200 โอห์ม
• 10 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
• วัสดุ : Ceramic Cement
Untitled Document
฿  20.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
300 Ω 10 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 300 โอห์ม
• 10 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
• วัสดุ : Ceramic Cement
Untitled Document
฿  20.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
 ตัวต้านทานค่าคงที่ (100 Watt) 
       
8 รายการ
Untitled Document
1 Ω 100 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 1 โอห์ม
• 100 วัตต์
• ความผิดพลาด ± 5%
• ตัวถังแบบ Wire-Wound Aluminum Housing
Untitled Document
฿  140.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
2 Ω 100 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 2 โอห์ม
• 100 วัตต์
• ความผิดพลาด ± 5%
• ตัวถังแบบ Wire-Wound Aluminum Housing
Untitled Document
฿  140.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
4 Ω 100 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 4 โอห์ม
• 100 วัตต์
• ความผิดพลาด ± 5%
• ตัวถังแบบ Wire-Wound Aluminum Housing
Untitled Document
฿  140.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
6 Ω 100 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 6 โอห์ม
• 100 วัตต์
• ความผิดพลาด ± 5%
• ตัวถังแบบ Wire-Wound Aluminum Housing
Untitled Document
฿  140.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
8 Ω 100 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 8 โอห์ม
• 100 วัตต์
• ความผิดพลาด ± 5%
• ตัวถังแบบ Wire-Wound Aluminum Housing
Untitled Document
฿  140.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
10 Ω 100 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 10 โอห์ม
• 100 วัตต์
• ความผิดพลาด ± 5%
• ตัวถังแบบ Wire-Wound Aluminum Housing
Untitled Document
฿  140.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
0.5 Ω 100 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 0.5 โอห์ม
• 100 วัตต์
• ความผิดพลาด ± 5%
• ตัวถังแบบ Wire-Wound Aluminum Housing
Untitled Document
฿  150.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
100 Ω 100 W Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่
• 100 โอห์ม
• 100 วัตต์
• ความผิดพลาด ± 5%
• ตัวถังแบบ Wire-Wound Aluminum Housing
Untitled Document
฿  140.00 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
 ตัวต้านทานปรับค่าได้ (Volume) 
       
19 รายการ
 
Potentiometer (Volume)
ตัวต้านทานปรับค่าได้ชนิด B
• ค่า R เปลี่ยนแบบคงที่ (B-Linear)
• หมุนละเอียด 1 รอบ
• Shaft Diameter: 6 mm
• Shaft Length : 17 mm
• Manufacturer : Alpha
 
 รายการ Potentiometer 
 ค่าความต้านทาน ราคา/ชิ้น โปรโมชั่นส์
 500 Ω
15.00
 1 KΩ 15.00
 2 KΩ 15.00
 5 KΩ 15.00
 10 KΩ 15.00
 20 KΩ 15.00
 50 KΩ 15.00
 100 KΩ 15.00
 
Trimpot 1 รอบ
ตัวต้านทานปรับค่าแบบ Trimpot
• ทนกำลัง 1/2 Watt (0.5 W)
• ความผิดพลาด ±10%
• หมุนละเอียด 1 รอบ
 
 รายการ Trimpot 1 รอบ [0.5 W] 
 ค่าความต้านทาน ราคา/ชิ้น โปรโมชั่นส์
 100 Ω
15.00
 500 Ω 15.00  
 1 KΩ 15.00  
 2 KΩ 15.00  
 5 KΩ 15.00  
 10 KΩ 15.00  
 20 KΩ 15.00  
 50 KΩ 15.00  
 100 KΩ 15.00  
 1 MΩ 20.00  
 2 MΩ 20.00  
       
 
 ตัวต้านทานค่าคงที่ SMD (1/8 Watt
       
5 รายการ
Untitled Document
100 Ω 1/8 W SMD Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่ SMD
• 100 โอห์ม
• 1/8 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
• ตัวถัง 0805 (2.0 x 1.25 mm)
Untitled Document
฿  1.50 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
220 Ω 1/8 W SMD Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่ SMD
• 220 โอห์ม
• 1/8 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
• ตัวถัง 0805 (2.0 x 1.25 mm)
Untitled Document
฿  1.50 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
330 Ω 1/8 W SMD Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่ SMD
• 330 โอห์ม
• 1/8 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
• ตัวถัง 0805 (2.0 x 1.25 mm)
Untitled Document
฿  1.50 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
470 Ω 1/8 W SMD Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่ SMD
• 470 โอห์ม
• 1/8 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
• ตัวถัง 0805 (2.0 x 1.25 mm)
Untitled Document
฿  1.50 THB
ต่อ 1 ชิ้น
 
Untitled Document
560 Ω 1/8 W SMD Resistor
ตัวต้านทานค่าคงที่ SMD
• 560 โอห์ม
• 1/8 วัตต์ ความแม่นยำ +/- 5%
• ตัวถัง 0805 (2.0 x 1.25 mm)
Untitled Document
฿  1.50 THB
ต่อ 1 ชิ้น
           
 
 Package ตัวต้านทาน สุดคุ้ม 
       
1 รายการ
Untitled Document
10x30 Values 1/4W 1% Resistor Package
ชุดตัวต้านทานหลากหลายค่า สุดคุ้ม
• 30 ค่า ค่าละ 10 ตัว (รวม 300 ตัว)
• 1/4 วัตต์ ความผิดพลาด ± 1%
 Package Include : 
 Item Name  Quantity
 10 Ω 1/4 W ± 1%
 100 Ω 1/4 W ± 1%
 150 Ω 1/4 W ± 1%
 1 KΩ 1/4 W ± 1%
 10 KΩ 1/4 W ± 1%
 100 KΩ 1/4 W ± 1%
 1 MΩ 1/4 W ± 1%
 22 Ω 1/4 W ± 1%
 200 Ω 1/4 W ± 1%
 220 Ω 1/4 W ± 1%
 270 Ω 1/4 W ± 1%
 2 kΩ 1/4 W ± 1%
 2.2 kΩ 1/4 W ± 1%
 20 kΩ 1/4 W ± 1%
 220 kΩ 1/4 W ± 1%
 330 Ω 1/4 W ± 1%
 3.3 KΩ 1/4 W ± 1%
 300 KΩ 1/4 W ± 1%
 47 Ω 1/4 W ± 1%
 470 Ω 1/4 W ± 1%
 4.7 KΩ 1/4 W ± 1%
 47 KΩ 1/4 W ± 1%
 470 KΩ 1/4 W ± 1%
 510 Ω 1/4 W ± 1%
 5.1 KΩ 1/4 W ± 1%
 51 KΩ 1/4 W ± 1%
 680 Ω 1/4 W ± 1%
 6.8 KΩ 1/4 W ± 1%
 68 KΩ 1/4 W ± 1%
 680 KΩ 1/4 W ± 1%
 10 
10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 10 
 
Untitled Document
฿  45.00 THB
ต่อ 1 ชุด
           
 
 
 
 
 
         
     
 
 
MAIN MENU
Yor are going to visit...
 
STORE
Homepage & News
PRODUCT
Shopping at our store
LEARNING
Tutorials & How to
MEMBER
Become our client
CONTACT
Getting more information
 
 
CONTACT
Contact Commandrone
 
083-012-1146
Bangsue, Bangkok
Commandrone Page
Commandrone Channel
thai.commandrone@gmail.com
commandronestore.com
 
PRE ORDER
สั่งจอง จัดหาและนำเข้าสินค้า
รับจัดหา และนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้อง สั่งจองสินค้าที่หมด Stock พร้อมรับการเสนอราคาพิเศษกว่าใคร!!
 
 
ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสอราคา
Information & Quotation
หรือทาง thai.commandrone@gmail.com
โทรศัพท์ 083-012-1146, Line ID : Pondlaser
 
 
  1260 Pageviews today (Approximately)
  792392  Product views
 
  Pre-Order Now
   
 
     
 
www.commandronestore.com
© 2016 Commandrone All Rights Reserved